הרצאה 6 – הגנה בפלופ

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

הגנה בפלופ

הגנה בפלופ בקופות 2בט יעלה בהמשך

קופות מיוחדות