הרצאה 8 – התקפה והגנה בטרן

על מנת לצפות במצגת כראוי, וודא כי הינך מחובר לחשבון גוגל המזוהה עם חשבון המשתמש שלך באתר האקדמיה.

התקפה והגנה בטרן