הרצאה 1 – התקפה לפני הפלופ והאד מתקדם

האד מתקדם

התקפה לפני הפלופ