הרצאה 1 – טיפוסי שחקנים

פרק 1 - כולם דולפים
פרק 2 - איפיון טיפוסי שחקנים
פרק 3 - טיפוסי שחקנים חזקים
פרק 3 - טיפוסי שחקנים חלשים