הרצאה 10 – הרצאה מסכמת

חלק א - מנהלות סוף קורס
חלק ב - כל הקורס על רגל אחת
חלק ג - כל הקורס על רגל אחת (המשך)