הרצאה 2 – מבוא לשפת גוף ורמזים מסגירים

פרק 4 - שפת גוף, פרק 5 - דע את עצמך
פרק 5 - דע את עצמך (המשך)
פרק 6 - הכר את היריב