הרצאה 3 – משחק בתור התוקף לפני הפלופ

חלק א - תיאוריה כללית
חלק ב - תיאוריה כללית (המשך)
חלק ג - טווחי פתיחה ובידוד