הרצאה 4 – משחק בתור המגן לפני הפלופ

חלק א - תיאוריה כללית
חלק ב - תיאוריה כללית (המשך)
חלק ג - טווחי הגנה מול פתיחה