הרצאה 5 – תיאוריית פוסט פלופ א

פרק 12 - טקסטורת פלופ
פרק 13 - סוגי טרן
פרק 14 - סוגי ריבר
פרק 15 - סייזינג פוסט פלופ