הרצאה 6 – התקפה אחרי הפלופ

חלק א -סיבט בפלופ
חלק ב -סיבט בפלופ (המשך)
חלק ג - סיבט בטרן
חלק ד - סיבט בריבר