הרצאה 7 – התקפה קופות מיוחדות

חלק א - וויתור על סיבט
חלק ב - וויתור על סיבט (המשך)
חלק ג - וויתור על סיבט בטרן וריבר
חלק ד - התקפה בקופות 3בט