הרצאה 8 – הגנה אחרי הפלופ

חלק א - תיאוריה כללית
חלק ב - מול סיבט בפלופ
חלק ג - מול סיבט בפלופ (המשך)
חלק ד - מול סיבט בטרן
חלק ה - מול סיבט בריבר
חלק ו - הגנה בקופות 3בט