הרצאה 9 – הגנה קופות מיוחדות

חלק א - מצבים מיוחדים בפלופ
חלק ב - מצבים מיוחדים בפלופ (המשך)
חלק ג - מצבים מיוחדים בטרן ובריבר
חלק ד - הגנה בקופות 3בט