מפגש 4 – שלבים מאוחרים

חלק 1 - מאפייני השלבים המאוחרים

חלק 2 - אסטרטגיות שלבים מאוחרים

חלק 3 - ניתוחי ידיים

חלק 4 - טווחי דחיפה/השוואה