מפגש 2 – עולים להתקפה

חלק 1 - צליעה לקופה

חלק 2 - פתיחת הקופה

חלק 3 - בידוד צולעים

חלק 4 - גדלי הימורים

חלק 5 - תגובה ל-3בט

חלק 6 - טבלת הידיים ההתחלתיות

חלק 7 - טווחי התקפה לפי עוצמות