מפגש 3 – יורדים להגנה

חלק 1 - תיאוריית הגנה

חלק 2 - מול 4בט

חלק 3 - תשלום ל-2בט

חלק 4 - טווחי הגנה מול פתיחה/בידוד

חלק 5 - משחק מבחוץ