מפגש 4 – משחק של אנשים

חלק 1 הקדמה

חלק 2 משחק של מידע

חלק 3 תדמית שולחן

חלק 4 התאמות

חלק 5 דינמיקה במהלך הסשן

חלק 6 דליפות מנטאליות

חלק 7 טילט