מפגש 5 – הפנינג סיום חגיגי

חלק 1 - סיכום הקורס

חלק 2 - מבוא לשפת גוף

חלק 3 - הסתרת מידע

חלק 4 - חיפוש ואיתור רמזים מסגירים

חלק 5 - שתילת מידע מוטעה

חלק 6 - המשך הדרך באקדמיה

חלק 7 - ניתוח יד ווסופ 2017

חלק 8 - מבחן סוף קורס אינטראקטיבי