מפגש 1 – דע את הטווח שלך

חלק 1 - מה אנחנו עושים פה חלק א

חלק 2 - מה אנחנו עושים פה חלק ב

חלק 3 - טווחי פתיחה

חלק 4 - משחק פלופ בקופת 2בט