מפגש 2 – 3בט

חלק 1 - תדירויות 3בט פרה פלופ חלק א

חלק 2 - תדירויות 3בט פרה פלופ חלק ב

חלק 3 - תדירויות 3בט פרה פלופ חלק ג

חלק 4 - טווחי 3בט פרה פלופ

חלק 5 - משחק בקופת 3בט