מפגש 1 – סיבות להמר ותכנית ליד

חלק 1 הקדמה

חלק 2 סיבות להמר ולהעלות

חלק 3 סיבות לצ'קצ'ק ולשלם

חלק 4 ידיים עשויות

חלק 5 ידיים עשויות

חלק 6 ידיים מושכות

חלק 7 בניית תכנית ליד