מפגש 2 – תיאוריית לאחר הפלופ

חלק 1 - הקדמה לשיעור

חלק 2 - רטיבות פלופ

חלק 3 - סוגי טרן וריבר א

חלק 4 - סוגי טרן וריבר ב

חלק 5 - סוגי טרן וריבר ג

חלק 6 - סייזינג לאחר הפלופ