מפגש 3 – משחק של מספרים

חלק 1 - הקדמה

חלק 2 - מאזנים לפני הפלופ

חלק 3 - מאזנים לאחר הפלופ

חלק 4 - תוחלת ושונות

חלק 5 - יחס קופה ישיר

חלק 6 - יחס קופה מרומז

חלק 7 - יחס קופה מרומז הפוך