מפגש 4 – עולים להתקפה לאחר הפלופ

חלק 1 - הקדמה

חלק 2 - צ'ק או בט

חלק 3 - מול העלאה

חלק 4 - מול דונק בט

חלק 5 - בניית תכנית ליד

חלק 6 - טעויות נפוצות בהתקפה

חלק 7 - ליינים התקפיים והתאמות בקופות 2בט

חלק 8 - סיכום התקפה