מפגש 5 – יורדים להגנה לאחר הפלופ

חלק 1 - פולד קול או רייז

חלק 2 - תגובה לוויתור על סיבט

חלק 3 - דונק בט

חלק 4 - טעויות נפוצות בהגנה והגנה בקופות צולעים

חלק 5 - הגנה בקופות 2בט

חלק 6 - הגנה בקופות 3בט

חלק 7 - הגנה בקופות 4בט

חלק 8 - תרגול מודרך עם סטס בנושא הגנה חלק א

חלק 9 - תרגול מודרך עם סטס בנושא הגנה חלק ב

חלק 10 - תרגול מודרך עם סטס בנושא הגנה חלק ג