מפגש 6 – הפסיכולוגיה של הפוקר

חלק 1 - הקדמה

חלק 2 - מטרות ויעדים

חלק 3 - ניהול הון פוקר

חלק 4 - התמודדות עם השונות

חלק 5 - התנהלות מקצוען

חלק 6 - תרגול מודרך עם סטס חלק א

חלק 7 - תרגול מודרך עם סטס חלק ב

חלק 8 - תרגול מודרך עם סטס חלק ג