מפגש 7 – הפנינג סיום חגיגי

חלק 1 - הקדמה

חלק 2 - רמות חשיבה

חלק 3 - טיפוסי שחקנים חלק א

חלק 4 - טיפוסי שחקנים חלק ב

חלק 5 - טיפוסי שחקנים חלק ג

חלק 6 - מבחן קאהוט