הרצאה 4 – תיאוריית פלופ

סוגי קופות, סוגי ערימות, יחס ערימה - קופה טקסטורות פלופים ידיים עשוייות ומושכות