הרצאה 4 – משחק של אנשים

פרק 14 - מזל מול יכולת

פרק 15 -דליפות מנטליות

פרק 16 - טילט

פרק 17 - סיווג טיפוסי שחקנים

פרק 18 - מבוא לשפת גוף