הרצאה 3 – יורדים להגנה

פרק 10 - ערימה אפקטיבית וגדלי הימורים

פרק 11 -מאזנים לפני הפלופ

פרק 12 - מאזנים אחרי הפלופ

פרק 9 - יחס קופה