הרצאה 2 – עולים להתקפה

פרק 6 - ידיים שולטות ונשלטות

פרק 7 - טבלת הידיים ההתחלתיות

פרק 8 - סדר ההימורים והתשלומים

פרק 9 - טווחי פתיחה לפי עמדות