הרצאה 1 – שפת הפוקר המודרנית

פרק 0 - משחק הקופים

פרק 1 - האותיות

פרק 2 - המילים

פרק 3 - המשפטים

פרק 4 - עמדות בשולחן