הרצאה 3 – המתמטיקה של הפוקר

פרק 8 - תוחלת ושונות

פרק 9 - מיציאות לפגיעה

פרק 10 - יחס קופה

פרק 11 - מדדי רווח מקובלים