הרצאה 4 – מאזנים והצד המנטאלי של הפוקר

פרק 12 - מאזנים לפני הפלופ

פרק 13 - מאזנים לאחר הפלופ

פרק 14 - תובנות

פרק 15 - דליפות מנטאליות