מפגש 6 – הפסיכולוגיה של הפוקר

חלק 1 - מטרות ויעדים
חלק 2 - ניהול הון פוקר
חלק 3 - התמודדות עם השונות
חלק 4 - התנהלות של מקצוען